Obory znalecké činnosti

DOPRAVA – odvětví doprava městská a silniční se specializací technické posudky o příčinách dopravních nehod

EKONOMIKA – odvětví ceny a odhady motorových vozidel, stroje zemědělské, stavební, lesnické a průmyslové, dopravní a mechanizační stroje a výrobní stroje, zařízení a systémy

STROJÍRENSTVÍ – odvětví strojírenství všeobecné se specializací autoopravárenství a technický stav motorových vozidel, strojů zemědělských, stavebních, lesnických a průmyslových, dopravních a mechanizačních strojů a posuzování výrobních strojů, zařízení a systémů