Naše specializace

Jako znalec jmenovaný soudem působím již 25 let, kdy za celou danou dobu jsem zpracoval již řadu znaleckých posudků z daných oborů a zejména garantuji rychlost zpracování a kvalitu poskytnutých služeb.

Současně působím jako insolvenční správce, kdy v dané oblasti mám bahaté zkušenosti a jsem schopen pomoci zejména dlužníkům při zpracování insolvenčních návrhů spojených s návhem na povolení oddlužení a tyto návrhy za ně zpracovat, zejména jsem schopen poradit a sdělit ohledně jakýchkoli problémů, které mohou v rámci insolvenčního řízení, resp. oddlužení nastat.