Ceník

Ceny za zpracování znaleckých posudků a analýz jsou většinou smluvní, pro státní orgány jsou účtovány dle přislušné vyhlášky

Obvyklá výše ceny za běžný znalecký posudek je ve výši cca 1.500,- Kč až 2.000,- Kč bez DPH.