Soudní znalectví

Jsem jmenován znalecem na základě rozhodnutí předsedy Krajského soudu v Brně,ze dne 25.3.1987,čj.Spr.1278/87 a ze dne16.2.2000, čj.Spr.1659/99 pro obor doprava, odvětví doprava městská a silniční se specializací technické posudky o příčinách dopravních nehod, pro obor ekonomika,odvětví ceny a odhady motorových vozidel,stroje zemědělské,stavební,lesnické a průmyslové, dopravní a mechanizační stroje a výrobní stroje, zařízení a systémy, obor strojírenství, odvětví strojírenství všeobecné se specializací autoopravárenství a technický stav motorových vozidel,strojů zemědělských, stavebních, lesnických a průmyslových, dopravních a mechanizačních strojů a posuzování výrobních strojů, zařízení a systémů.

Ve znalecké činnosti a vypracování znaleckých posudků mám bohaté zkušenosti a garantuji rychlost a zejména kvalitu poskytovaných služeb.